คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5/2564

ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์)
5.2 สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-696-5742 หรือ 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ โดยมีช่องทางการยื่นใบสมัคร ดังนี้
5.2.1 ทางอีเมล์ [email protected] (วันที่ 23 กรกฎำคม 2564 จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)
5.2.2 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหน่วยบริหารบุคคลและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต าบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้ลงนามรับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่
23 กรกฎาคม 2564 เป็นสำคัญ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ