พาณิชย์-สาธารณสุข พร้อมดูแลราคาฟ้าทะลายโจร-ชุดตรวจโควิด

จุรินทร์ เผย พาณิชย์-สาธารณสุข ร่วมพิจารณาดูแลราคาฟ้าทะลายโจร-ชุดตรวจโควิด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจและติดตามในเรื่องของราคาฟ้าทะลายโจร และชุดตรวจโควิด หรือ Rapid test หรือ Rapid Antigen test นั้นว่า เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น จึงต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานหลักแต่ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่หากมีความชัดเจนออกมา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและการเข้าถึงยาฟ้าทะลายโจร และชุดตรวจโควิดในภาวะวิกฤตเช่นนี้

ทั้งนี้ การดูแลเรื่องชุดตรวจโควิด Rapid test เป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่งที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้และเบื้องต้นยังไม่ได้อนุญาตให้มีการขายในตลาดทั่วไปหรือผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ใช้ในเฉพาะโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิกเอกชนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ดังนั้นการขายออนไลน์จึงผิดกฎหมายเครื่องมือแพทย์ ทาง อย.จะเป็นผู้ดำเนินการเมื่อพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายนี้

ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพิ่งออกประกาศอนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจโควิดจากร้านขายยาที่มีเภสัชชกร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและนำไปใช้กับตนเองที่บ้านได้ แต่ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติ เพราะ อย.ยังอยู่ระหว่างการรับขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเพื่อขออนุญาตขึ้นทะเบียน

อย่างไรก็ตาม การที่จะให้กระทรวงพาณิชย์เข้าไปควบคุมราคานั้น เห็นว่าจำเป็นต้องรอข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดจากทาง อย.ว่าอนุญาตให้ผู้นำเข้ามาขึ้นทะเบียนกี่ราย ปริมาณเท่าได ราคาต้นทุนเท่าใด ควรกำหนดราคาขายเป็นอย่างไรในความเห็นของ อย.ในฐานะต้นเรื่องราคาเท่าไร

เพราะกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถกำหนดเองได้เนื่องจากไม่มีพื้นฐานด้านเครื่องมือแพทย์ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องหากมีข้อสรุปที่ชัดเจนมาเสร็จแล้ว ทางกระทรวงพาณิชย์พร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ในทันที

“เรื่องการคุมราคาไม่ยากแต่การกำหนดราคาที่สอดคล้องกับต้นเรื่องที่มีความหลากหลายของยี่ห้อ คุณภาพ มาตรฐาน และราคาต้นทุน ที่มีความแตกต่างกัน จึงต้องดูด้วยความรอบคอบ เพราะถ้าไปกำหนดราคาในระดับหนึ่งจะมีผลเป็นการสกัดไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ เพราะถ้านำเข้ามาแล้วไม่มีกำไร ก็ไม่มีผู้นำเข้ามา ทำให้สุดท้ายประชาชนจะไม่สามารถมี Rapid test ใช้ได้”

ทางออกที่ดีที่สุดขณะนี้ ตนได้เสนอที่ประชุม ครม. คือ 1.ตนได้เสนอเข้าไปในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคาร 13 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมาว่า ขอให้องค์การเภสัชกรรมเร่งนำเข้า Rapid test ให้มากและเร็วที่สุดเพื่อนำมาจำหน่ายในราคาที่ถูกที่สุดให้กับประชาชน จะได้กลายเป็นราคาชี้นำในตลาด

2. ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรเร่งรัดการนำเข้ามาให้มากที่สุดเพื่อนำมาแจกฟรีให้กับประชาชน เพราะมีงบประมาณและสามารถแจกฟรีได้ซึ่ง ขณะนี้ทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรม กับ สปสช.ประชุมร่วมกันแล้วและจะมีแผนที่จะนำเข้ามา 10 ล้านชุด

ส่วนกรณีราคายาฟ้าทะลายโจร นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตอนนี้ราคาซื้อ-ขายเป็นไปตามหลักกลไกตลาดพอมีความต้องการเยอะมากขึ้นราคาก็ขึ้น แต่รัฐบาลไม่ได้ละเลย สมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่ง เป็นพืชสมุนไพรที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ยังมีผู้ปลูกรายย่อยไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน ส่วนปริมาณของวัตถุดิบการผลิตจึงไม่เสถียรขึ้นอยู่กับภาวะความต้องการของตลาดในแต่ละช่วง ด้านราคาก็เช่นเดียวกัน จะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดแต่ละช่วง แต่เนื่องจากว่า ยาฟ้าทลายโจรสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรักษาโควิดได้

ขณะเดียวกัน อย.ก็ขึ้นเป็นบัญชียาหลัก โรงพยาบาลสามารถจ่ายให้กับผู้ป่วยและเบิกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับบัญชียาหลักอื่น ยาฟ้าทลายโจรจึงต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติยา ซึ่ง อย.กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้โดยตรง

แต่การที่มีผู้ให้ความเห็นว่าควรกำหนดราคาควบคุมหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือกัน ซึ่งวันนี้ ตนได้ขอให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงสาธารณสุข ผู้เกี่ยวข้องคุยกัน และมีข้อสังเกตว่าการที่จะกำหนดราคาควบคุมไปเลยต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบด้วย

เพราะขณะนี้ยาฟ้าทลายโจร เบื้องต้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการสนองความต้องการของตลาดเพราะมีความต้องการสูงขึ้นมาก ถ้าไปควบคุมราคาจะทำให้ของหายจากตลาดหรือไม่ ผู้ผลิตจะหยุดผลิต และจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์หรือไม่ กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามถ้ากระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องควบคุมดูแลเรื่องของราคา สามารถดำเนินการโดยใช้กฎหมายของ คือพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่จะกำหนดราคาควบคุมได้ ขณะนี้ ตนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและคำนึงถึงผลได้ผลเสียหรือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

เพราะหากมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ของจะหายไปจากตลาดหรือไม่ คนจะหยุดผลิตหรือกักตุน และประชาชนจะหาฟ้าทะลายโจรมารับประทานไม่ได้หรือไม่ ซึ่งต้องดูให้สมดุลด้วยความรอบคอบโดยคำนึงว่าประชาชนควรจะมีโอกาสเข้าถึงยาให้ได้มากที่สุด

ส่วนเรื่องการกักตุน ขายเกินราคา กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงสาธารณสุขจะดูร่วมกันต่อไป โดยตนได้สั่งขอให้กรมการค้าภายใน เข้าไปดูว่าราคาอ้างอิงที่ควรจะเป็นเม็ดราคาควรอยู่ที่เม็ดละเท่าไร ที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถเดินหน้าผลิตต่อไปได้และไม่ทำให้ของขาดตลาด จะพิจารณาร่วมกับ อย. องค์การเภสัชกรรม และผู้ผลิตรายใหญ่ด้วย เพื่อให้ได้ราคาอ้างอิง ขณะนี้หากขายเกินราคา หรือ ขายเกินราคาอันสมควร หรือ ค้ากำไรเกินควร ก็มีกฎหมายตามมาตรา 29 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข่าวจาก : ประชาชาติธุรกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ