สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ รับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัคร
– นักพัฒนานวัตกรรม/ วิศวกร (Programmer) วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
– นักพัฒนานวัตกรรม/ วิศวกร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://job-hr.gistda.or.th/?fbclid=IwAR0nYdylNFDP8nwskGAjVplQr6SlHycspaJaGiqY-3BmFHVjgXrJ76WpSRg

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ