สำนักงานสรรพากรภาค 8 รับสมัครพนักงานราชการ 52 อัตรา 12-16ก.ค.64

 

สำนักงานสรรพากรภาค 8 (ภาคเหนือตอนบน) รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 8 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 52 อัตรา (อัตราว่างแยกตามหน่วยสอบ) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา

การรับสมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค 8 จะรับสมัครสอบเป็นรายหน่วยสอบ แยกตามหน่วยงาน ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 8 จำนวน 9 หน่วยสอบ ดังนี้
1) หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
2) หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
3) หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
4) หน่วยสอบที่ 4 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน
5) หน่วยสอบที่ 5 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา
6) หน่วยสอบที่ 5 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
7) หน่วยสอบที่ 7 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน
8) หน่วยสอบที่ 8 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
9) หน่วยสอบที่ 9 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน

สำนักงานสรรพากรภาค 8 จะดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
เข้าไปที่ระบบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ http://www.rd.go.th > สมัครเข้ารับราชการ พนักงานราชการ > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการเฉพาะกิจ”

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ