เชียงใหม่ คุมเข้ม! มาจาก 10 จว.แดงเข้ม ต้องกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ ตั้งด่านคัดกรองคนเข้าพื้นที่ ย้ำสแกน CM-CHANA มาจาก 10 จังหวัดสีแดงเข้ม และอ.แม่สอด จ.ตาก ต้องตรวจเชื้อทุกคน เว้นผู้ฉีดวัคซีนแล้ว แต่ยังต้องกักตัว 14 วัน


จากสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข ซึ่งอาจจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานหรือคนต่างจังหวัดที่เข้าไปทำงานยังพื้นที่เสี่ยงสูงเดินทางกลับภูมิลำเนามากขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในต่างจังหวัดมากขึ้น

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้เพิ่มด่านตรวจทางถนนบนทางหลวงหมายเลข 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง (ขาเข้าเมือง) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของคนต่างจังหวัดด้วยรถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 2 จุด ประกอบด้วย ด่าน อ.สารภี และด่านดอนจั่น อ.เมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่มีการตั้งด่านตรวจเฉพาะในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีขนส่งอาเขต และสถานีรถไฟเชียงใหม่

ซึ่งการตั้งด่านตรวจทางถนนจะเน้นตรวจสอบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 61/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องสแกนและกรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA ที่ด่าน อ.สารภี หรือหากไม่สะดวกเจ้าหน้าที่จะให้กรอกแบบฟอร์มในการลงทะเบียน แบบ ชม.2 เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านที่สอง คือ ด่านดอนจั่น อ.เมืองเชียงใหม่ หากยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA จะต้องทำการจอดรถเพื่อกรอกข้อมูลที่บริเวณด่านดอนจั่นให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ออกประกาศเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และอ.แม่สอด จ.ตาก ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้เข้าตรวจหาเชื้อ หรือ Swab ที่โรงพยาบาลทุกราย เว้นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว แต่ยังคงต้องกักตัว 14 วัน ทุกคน เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ