เราชนะ แจกเงินงวดละ 1,000 บาท เช็กประชาชนกลุ่มใดใช้จ่ายสูงสุด

เปิดสถิติ! โครงการเราชนะ แจกเงินงวดละ 1,000 บาท ประชาชนกลุ่มใดใช้จ่ายสูงสุด ร้านค้าประเภทไหนมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้รายงานความคืบหน้ามาตรการด้านเศรษฐกิจที่ดำเนินการไปแล้ว หนึ่งในนั้นคือ โครงการเราชนะ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ระบุว่า มีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 33.1 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ รวม 257,997 ล้านบาท ดังนี้


  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่าย 97,367 ล้านบาท
  • กลุ่มผู้มีแอปเป๋าตัง จำนวน 8.4 ล้านคน และ กลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบเป๋าตัง จำนวน 8.6 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่าย 141,254 ล้านบาท
  • กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 2.4 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่าย 19,376 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีการใช้จ่ายครบวงเงินสิทธิเดิมแล้ว 17.6 ล้านคน

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ มีทั้งหมด 1.3 ล้านกิจการ มูลค่าการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ รวม 257,997 ล้านบาท ดังนี้

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่าการใช้จ่าย 49,194 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า มูลค่าการใช้จ่าย 88,850 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP มูลค่าการใช้จ่าย 10,685 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไปและอื่น ๆ มูลค่าการใช้จ่าย 104,156 ล้านบาท
  • ร้านค้าบริการ มูลค่าการใช้จ่าย 4,944 ล้านบาท
  • ขนส่งสาธารณะ 168 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดภูเก็ต เป็นพื้นที่นำร่องไตรมาส 3 ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ได้รับวัคซีนแล้ว จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ-กลาง ตามเสนอ เพื่อเสนอต่อ ศบค. และคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

ข่าวจาก : ประชาชาติธุรกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ