“บิ๊กป้อม” ประชุม “กก.อวกาศแห่งชาติ” เห็นชอบการจัดหาดาวเทียมเป็นของ ทอ.

“บิ๊กป้อม” ประชุม “กก.อวกาศแห่งชาติ” เห็นชอบการจัดหาดาวเทียมเป็นของกองทัพอากาศ-NT บริหารทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญา เพื่อประโยชน์สาธารณะ-ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าร่วมประชุมด้วย

พล.อ.ประวิตรได้รับทราบรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของดาวเทียมธีออส (THEOS) ซึ่งประกอบด้วยการจัดหาดาวเทียมหลัก ดาวเทียมเล็ก และระบบภาคพื้นดิน การพัฒนาแอพพลิเคชั่น AIP เพื่อดึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และรับทราบรายงานแนวทางการนำเทคโนโลยี ทางด้านภูมิสารสนเทศในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.เกษตรเชิงพื้นที่อาหาร 2.สุขภาพและคุณภาพชีวิต 3.พลังงานทดแทน และ 4.การท่องเที่ยว


พล.อ.ประวิตรได้รับทราบรายงานการจัดหาดาวเทียม NAPA-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมของกองทัพอากาศ มีน้ำหนัก 5.73 กก. และได้นำขึ้นสู่วงโคจรแล้ว เมื่อ 3 ก.ย.63 ที่ความสูง 530 กม. เหนือพื้นโลก สำหรับการใช้งานระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ของกลาโหมจะมีการดำเนินการในอนาคตต่อไป จากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน หลังสิ้นสุดสัญญาจนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียมและให้เสนอ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณา ก่อนให้ดีอีเอส ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.อ.ประวิตรได้กำชับขอให้ดีอีเอสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด บูรณาการทำงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนกิจการอวกาศของประเทศอย่างจริงจัง ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และไม่ให้เกิดผลกระทบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นสาธารณประโยชน์อย่างทั่วถึงในอนาคตต่อไป

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ