สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวช.บัดนี้-20พ.ค.64

 

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน อัตราเงินเดือน 10,150 บาท ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2564 วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบคัดเลือกฯ และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  • สมัครผ่านที่ www.pawn.co.th/ติดต่อเรา/รับสมัครงาน ประกาศผล ตามกำหนดเวลา รับสมัครฯ ที่สำนักงานธนานุเคราะห์กำหนด
  • จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้จัดส่งมาที่ อาคาร 8 สำนักงาน ธนานุเคราะห์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายในวันช่วงวันรับสมัคร (นับวันที่ลงตราประทับในการจัดส่ง) สำหรับผู้ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แจ้งหลักฐาน การชำระเงิน ก่อนเวลา 15.30 ของวันสุดท้ายการรับสมัคร
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ