ล็อกดาวน์ “นนทบุรี” ห้ามออกจากบ้าน 3 ทุ่มถึงตี 4 คุมโควิด

ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งล็อกดาวน์แล้ว ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ขอประชาชนงดออกจากบ้านหลังเวลา 21.00 น.-04.00 น. ห้ามกินข้าวพร้อมกันเป็นหมู่คณะ สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หลังตัวเลขผู้ป่วยเพิ่ม 154 คน ยอดสะสม 1,400 คน

วันนี้ ( 24 เม.ย.2564) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานว่า สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จ.นนทบุรี เมื่อวานนี้ (23 เม.ย.) เพิ่มขึ้น 154 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม รอบใหม่ 1,400 คน เฉพาะเดือนเม.ย.นี้จำนวน 1,199 คน รักษาหาย 324 คน อยู่ในโรงพยาบาล 1,075 คน
เสียชีวิตรอบใหม่ 1 คน

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ได้ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.นี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้


  • ปิดสถานที่
  • ห้ามใช้อาคารของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน ห้ามทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เกิน 10 คนขึ้นไป
    เปิดสถานที่ภายใต้มาตการฯ
  • กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค
  • ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหลังเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันถัดไป
  • ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน “งด” ทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ
  • ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เม.ย.นี้ ในข้อ 4-8 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกรณีจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีการกำหนดอัตราโทษสูงสุดไว้แล้ว

 

ข่าวจาก : thaipbs

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ