เช็กรายชื่อ รพ.สนาม มีที่ไหนบ้าง? กทม. เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี ฯลฯ

เช็กเลย! รายชื่อ โรงพยาบาลสนาม กทม. เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี ฯลฯ สถานที่กักตัวเพื่อควบคุมโรคโควิด 19 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการเพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อในอนาคต

โรงพยาบาลสนาม ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ  

  • – โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอน หรือโรงพยาบาลเอราวัณ 1 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 200 เตียง
  • – โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 500 เตียง 
  • – โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา รองรับได้ 200 เตียง
  • – ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก หรือ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 รองรับได้ 350 เตียง
  • – ปตอ.1 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (แจ้งวัฒนะ) จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 200 เตียง
  • –  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 360 เตียง

รายชื่อ โรงพยาลสนาม จ.สมุทรปราการ 

– คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

อัปเดต โรงพยาบาลสนาม ปทุมธานี 

– โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ รังสิต 470 เตียง


โรงพยาบาลสนาม ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

  • – โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • – โรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัปเดตรายชื่อ โรงพยาบาลสนาม ทั่วประเทศ

– มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษา อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  จำนวน 100 เตียง
– มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หอพักนักศึกษา จำนวน 50 เตียง
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ จำนวน 350 เตียง

– มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 200 เตียง
– มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 80 เตียง
– มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จำนวน 40 เตียง
– มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 420 เตียง
– มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 800 เตียง
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 240 เตียง
– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 72 เตียง
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคาร 80 พรรษา 200 เตียง
– มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย 1,030 เตียง
– มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารพนมพิมานและหอพักนักศึกษาจำนวน 320 เตียง
– มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ และหอพักนักศึกษา 638 เตียง
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 750 เตียง
– มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่อาคารโกเมน จำนวน 110 เตียง
– มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาพนางตุง จำนวน 500 เตียง
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 180 เตียง

ข้อมูลจาก springnews.co.th

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ