รวมข้อมูลล่าสุด จังหวัดไหนประกาศอย่างไร กลับบ้านสงกรานต์ เช็กที่นี่ ที่เดียวจบ

เผยขั้นตอนง่าย ๆ เช็กมาตรการคุมเข้ม โควิด 19 ของทุกจังหวัด ก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์ ไปจังหวัดไหนต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เช็กได้ที่นี่

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ คาบเกี่ยวกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว ทำให้หลายคนเกิดความไม่แน่ใจว่าหากกลับภูมิลำเนาจะต้องกักตัว 14 วันหรือไม่นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 9 เมษายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำและรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับโควิด-19 ไว้ทั้งหมด 77 จังหวัด โดยคลิกที่ www.moicovid.com เมื่อเปิดเข้าไปแล้วจะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย และเมื่อกดไปที่จังหวัดนั้น ๆ ก็จะสามารถตรวจสอบมาตรการสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้


1. ประกาศ/คำสั่งจังหวัด
2. มาตรการเข้า-ออกของจังหวัด
3. ข้อมูลสถานการณ์
4. ช่องทางติดต่อ เช่น Facebook, Open Chat/Official
5. ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด

ทั้งนี้เมื่อเลือกหัวข้อ มาตรการเข้า-ออกของจังหวัด ก็จะสามารถตรวจสอบเอกสารคำสั่งต่าง ๆ เพื่อความชัดเจนก่อนจะเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ได้

ยกตัวอย่างเช่น เลือกจังหวัดเชียงใหม่ ระบบจะแสดงหัวข้อ ประกอบด้วย


ให้เลือกหัวข้อ มาตรการเข้า-ออกของจังหวัด จากนั้นระบบจะแสดงคำสั่งล่าสุดของจังหวัด (8 เมษายน ) ซึ่งระบุใจความว่า ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาจาก กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, นครปฐม ปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ และกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน/ที่พัก 14 วัน (หากอยู่ไม่ครบ 14 วัน ให้กักตัวตามระยะเวลาที่อยู่ เช่นมา 3 วัน กักตัว 3 วัน) และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เพื่อเดินทางออกนอกจังหวัดได้

อีกหนึ่งตัวอย่าง เมื่อเลือก จังหวัดสงขลา

เลือกหัวข้อ มาตรการเข้า-ออกของจังหวัด จากนั้นระบบจะแสดงประกาศจังหวัดเกี่ยวกับเรื่อง โควิด 19 ให้เลือกประกาศล่าสุด (7 เมษายน) เนื้อหาระบุใจความว่า บุลคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา แบ่งเป็น “จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่” คือ นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ, กรุงเทพฯ (เฉพาะเขตวัฒนา คลองเตย บางแค)

จังหวัดที่ให้ดูแลตนเองโดยการ Self Quarantine 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ กรุงเทพฯ (เขตอื่น), สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี, ชุมพร, ตาก, ราชบุรี, ชลบุรี, สุพรรณบุรี และนราธิวาส เป็นต้น

 

ข่าวจาก : kapook
ภาพจาก : กระทรวงมหาดไทย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ