กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบบรรจุขรก.วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี


 

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ *ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.

  1. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
  2. นักบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
  3. นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
  5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
  6. เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 10 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา ในทุกสาขาวิชาตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://cgd.thaijobjob.com ภายในวันที่ 5เม.ย.-6พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ