กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ บัดนี้-30มี.ค.64


 

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564

  • เสมียน กรมการสารวัตรทหารบก (อัตรา สิบเอก) เหล่า สห. จำนวน 2 อัตรา
  • เสมียน โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก (อัตรา สิบเอก) เหล่า สบ. จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

  • เพศชาย
  • เป็นบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) งดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ. 2543 – 2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการใน ทบ.
  • ไม่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นฉกรรจ์ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างเปิดเผย หรือนอก ร่มผ้าเมื่อใส่ชุดปฏิบัติงาน
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.3

รับสมัครบัดนี้-30มี.ค.64 ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการสารวัตร ทหารบก ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 0830 ถึง 1600 โทร. 0 2354 – 4403 ถึง 12 ต่อ 49025 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ