ศูนย์วิจัยอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบรรจุช่างวุฒิ ปวช.29มี.ค.-23เม.ย.64

 

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท


  • ช่างกลโรงงาน ชาย/หญิง ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบัน การศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า)
  • ช่างไฟฟ้าอาวุธ ชาย/หญิง ปวช.สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด เป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และมีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่า)
  • ช่างสรรพาวุธ ชาย/หญิง ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เคมีอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อม, ช่างโลหะ และช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่า ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และมีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่า)

สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 29มี.ค.-23เม.ย.64 เวลา 9.00 น.–15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่แผนกกำลังพล
กองบังคับการ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 8969 หรือ 0 2534 8975 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ