แถลงการณ์ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระอาการทั่วไปดี เสด็จฯกลับวังสระปทุม 5ก.พ.

แถลงการณ์ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระอาการทั่วไปดี เสด็จฯกลับวังสระปทุม 5 ก.พ.

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวรฉบับที่ 4 ความว่า

ตามที่ สํานักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เมื่อวันพุธ ที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น


คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ ฯ และการถวายกายภาพบําบัดเพื่อฟฟื้นฟูกำลังพระวรกายเป็นไปด้วยดีตามลําดับ คณะแพทย์ฯได้รายงาน เพิ่มเติมว่า บัดนี้พระอาการทั่วไปดีขึ้น และจะเสด็จพระราชดําเนินกลับไปประทับ ณ วังสระปทุม ในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 นี้

ทั้งนี้ คณะแพทย์ ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ให้ทรงงดพระราชกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

อนึ่ง สํานักพระราชวังจะจัดให้ลงนามถวายพระพร ถึงวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เวลา 16.30 น.จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ