ว่อนโซเชียล! ศธจ. เชียงใหม่ ทำหนังสือถึงสถานศึกษา เชิญ กอ.รมน. อบรมด้านข่าวน.ร.-น.ศ.

ว่อนโซเชียล! ศธจ. เชียงใหม่ ทำหนังสือถึงสถานศึกษา เชิญ กอ.รมน. อบรมด้านข่าวน.ร.-น.ศ.

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานผ่านทวิตเตอร์บัญชี @TLHR2014 ระบุว่า เพจมิตรสหายท่านหนึ่ง เผยเอกสารของศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)เชียงใหม่ ส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระดับประถม มัธยม มหาลัย ขอให้สอดแทรกชั่วโมงอบรมด้านการข่าวกับนักเรียนนักศึกษา โดยให้เชิญวิทยากร จากกอ.รมน.จังหวัด

เอกสารอ้างว่าเป็นแนวทางส่วนหนึ่งของจัดตั้งเครือข่ายข่าว สนับสนุนการทำงานของกอ.รมน. – ศป.ช.

 

 
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ