กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครจนท.จัดทำเว็บ-แอพฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22ธ.ค.63

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานด้านการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และระบบลงทะเบียน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 17,500 บาท/เดือน ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถอ่าน แปล เขียน และติดต่อสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษได้ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะทางด้านกราฟิก เพื่อออกแบบเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้ (เช่น Photoshop, Illustrator, Dreamweaver เขียน HTML) และมีประสบการณ์ ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า “สมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานด้านการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และระบบลงทะเบียน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม/ดาวน์โหลดใบสมัคร))

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 14157 (นางสาวภูริตา เรืองทอง)
  • โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 14111 (นางสาวเพ็ญประภา ภุมรินทร์)
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ