สสปท.รับสมัครนักการคลัง(งานพัสดุ)วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์2-3ปี

 


สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) รับสมัครนักการคลัง (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,500-29,600 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ กฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน (วุฒิ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี วุฒิ ป.โท ไม่น้อยกว่า 2 ปี) และมีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมปฏิบัติงานในระบบ e-GP โดยจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการปฏิบัติงาน สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-21ธ.ค.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ