เปิดประวัติ-ผลงานเด่น “วีระ” รองปลัด ศธ. เจ้าของคำพูด #ทรงผมบังเพื่อน

เปิดประวัติ-ผลงานเด่น ‘วีระ’ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าของคำพูด #ทรงผมบังเพื่อน

จากกรณีที่ นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนเลว ร่วมดีเบตถึงประเด็นต่างๆ ในรายการ ถามตรงๆ กับจอมขวัญ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงประเด็นทรงผมของนักเรียน

“สมมุติว่าถ้าน้องจะทำผมยาวสักศอกหนึ่ง คนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่ ต้องซื้อยาสระผมมาสระให้นักเรียน เวลาเรามานั่งในห้องเรียนผมเราที่ยาวเป็นศอกก็บังเพื่อนอยู่ด้านหลัง นี่คือความรู้สึกของคนอื่น แต่ความรู้สึกของเรา กำหนดแค่สิทธิของเรา แต่ไม่รู้ว่าหน้าที่ที่เราต้องอยู่ในสังคม” นายวีระ กล่าว

ส่งผลให้โลกออนไลน์โดยเฉพาะทวิตเตอร์ มีการติดแฮชแท็ก #ทรงผมบังเพื่อน พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงคำพูดของนายวีระกันอย่างกว้างขวาง

สำหรับประวัติของนายวีระ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีอายุ 52 ปี

การศึกษา

พ.ศ. 2562 ก.ศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พ.ศ. 2542 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2538 ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2534 ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
พ.ศ. 2533 ประกาศนียบัตรจาก JICA (โครงการมิตรภาพ คศ.21) จากประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์


ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2563 รองปลัดศธ.
พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2560-2562 รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)
พ.ศ. 2560 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. 2559-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
พ.ศ. 2556-2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
พ.ศ. 2553-2556 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
พ.ศ. 2547-2548 รองผู้อำนวยการ สพท. นครสวรรค์ เขต 2
พ.ศ. 2548-2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพท.นครสวรรค์ เขต 2
พ.ศ. 2547-2548 ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท. นครสวรรค์ เขต 2
พ.ศ. 2544-2546 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
พ.ศ. 2539-2543 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
พ.ศ. 2534-2539 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนทับท่ามะกรูด สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ประสบการณ์เป็นวิทยากร
พัฒนาผู้บริหาร รองผู้บริหาร ก่อนบรรจุแต่งตั้ง
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพฐ.
พัฒนาครูดีในดวงใจของ สพฐ.
วิทยากรให้ความรู้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานที่สำคัญ
รางวัลคุรุสภา สดุดี คุรุสภา
รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
OBEC AWARD ด้านการบริหารจัดการอันดับที่ 1 สพฐ.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันดับที่ 1 สพฐ.
ตาราอวอร์ด รางวัลผู้ทำงานด้วยหัวใจโพธิ์สัตว์ เสถียรธรรมสถาน
รางวัลพิฆเนศทองคำพระราชทาน ด้านการนำมาใช้กับการศึกษา
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยครูนครสวรรค์
รางวัลผู้นำคุณประโยชน์ยิ่งกับเด็กและเยาวชน

ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ