กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน พม.รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-17พ.ย.63

 

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน พม. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล


  1. ช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 อัตรา
  2. ช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว 2 อัตรา

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, การสื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, การจัดการ, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์

สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-17พ.ย.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ