ตม.เปิดแล้ว! รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ม.6/ปวช. เปิดรับสมัคร บัดนี้-25พ.ย.63 สอบ27ธ.ค.63

 

สำนักงาน ตม. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

  • เปิดรับสมัคร 3-25 พ.ย. 63 ทาง http://www.immigrationadmission.com
  • สอบ 27 ธ.ค. 63

ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://www.immigration.go.th/?avada_portfolio=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A&fbclid=IwAR0qpH3NInuARE7lv4hWQHiYDQjf1ThrAF87qlywyGF5ILZxVIAjUgWXVkg

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ