ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน230ล้าน “อุตตม” พบช่วง1 ปี รวยเพิ่ม-หนี้หาย

ป.ป.ช. เปิดเซฟ “อุตตม” อู้ฟู่ 230 ล้าน พบช่วง 1 ปี รวยเพิ่ม-หนี้หาย

วันที่ 1 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง กรณี นายอุตตม สาวนายน พ้นตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2563

ซึ่งนายอุตตมดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.2562 โดย นายอุตตมและคู่สมรส แจ้งวว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 230,823,088 บาท ไม่มีหนี้สิน

แบ่งเป็นทรัพย์สินของ นายอุตตม 117,163,021 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 113,660,066 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน 44 รายการ รวม 83,459,769 บาท โดยเงินลงทุนที่น่าสนใจ อาทิ บัวหลวงหุ้นระยะยาว, กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล, หุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน), หุ้นกู้บริษัททรู มูฟ เอว ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด,

หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), หุ้นกู้บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด, หุ้นกู้บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน), หุ้นกู้บริษัทแสนสิริ จำกัด(มหาชน) เป็นต้น

ที่ดิน 6 รายการ รวม 57,200,000 บาท อาทิ ที่ดินริมถนนหลานหลวง 1 งาน 23 ตรว. มูลค่า 30,000,000 บาท ที่ดินย่านสุขุมวิท เขตพระโขนง 1 ไร่ 3 งาน 91 ตรว. 10,000,000 บาท ที่ดินปากช่อง 2 โฉนด 6,200,000 บาท เป็นต้น

ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการในย่านหลานหลวง สุขุมวิท และชะอำ รวม 44,000,000 บาท เงินฝาก 25 บัญชี รวม 24,263,318 บาท ยานพาหนะ 6 รายการ รวม 20,100,000 บาท โดยที่น่าสนใจคือรถยนต์ที่ได้มาเมื่อวันที่ 25 ก.ค.2557 ที่มีมูลค่าสูงถึง 10,000,000 บาท

ส่วนทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) มีการแจ้งไว้เพียง 2 รายการ คือ แหวนเพชร 1 วง มูลค่า 1,000,000 บาท นาฬิกา Patek Philipe 1 เรือน มูลค่า 200,000 บา โดยแจ้งว่าเป็นของนางอิชยา สาวนายน (คู่สมรส) ได้รับมาจากมารดา

นอกจากนั้นนายอุตตมและคู่สมรส ยังแจ้งว่ามีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งรวม 13,394,000 บาท แบ่งเป็นรายได้ของนายอุตตมซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เบี้ยประชุม ดอกผลและผลตอบแทนจากกองทุน และรายได้จากากรขายรถ Cayenne Turbo รวม 4,294,000 บาท

ส่วนรายได้คู่สมรส ประกอบด้วย เงินเดือน 5,800,000 บาท โบนัส 2,300,000 บาท และดอกเบี้ยตอบแทนจากกองทุน รวมทั้งหมด 9,100,000 บาท ส่วนรายจ่ายรวมทั้งหมด 4,660,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อเทียบกับ กรณีเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 ซึ่งแจ้งไว้ว่าทรัพย์สินรวมคู่สมรส 223,866,935 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,938,699 บาท เท่ากับว่านายอุตตมและคู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6,956,153 บาท และหนี้สินหายไป 1,938,699 บาท

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ