ปล่อยอีกล็อต! “เชาวรินธร์ -วิภูแถลง-พายัพ” ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามหลัง “ปลอดประสพ-ยงยุทธ์”

เชาวรินธร์ –วิภูแถลง-พายัพ ได้รับพระราชทานโทษอภัย ปล่อยตัว พ้นเรือนจำ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 15 ก.ย. นี้ เรือนจำจะได้ปล่อยตัว ผู้ต้องขังคดีสำคัญจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ร.ต.ท.เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ ได้รับพระราชได้รับอภัยโทษปล่อยตัว ตามมาตรา 6(1) โทษเหลือจำต่อไปไม่เกิน 1 ปี ส่วนนายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท ได้รับอภัยปล่อยตัว ตามมาตรา 6(2)(จ ) เป็นคนมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ และนายพายัพ ปั้นเกตุ ได้รับอภัยโทษปล่อยตัว ตามมาตรา 6(2)(จ) เป็นคนมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปีบริบูรณ์

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563  ตามมาตรา 6 (1) ผู้ต้องโทษจำคุก ไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษ ที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด

ส่วน (2)ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  (จ) เป็นคนมีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนรายตัวของเรือนจำ ในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุก ตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือเป็นคนมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

ก่อนหน้านี้ นายปลอดประสพ สุรัสวดี และนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้ว หลังเข้าเงื่อนไขได้รับการพักโทษ แต่ต้องติดกำไลอีเอ็มเพื่อติดตาม 

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์, ThaiPBS

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ