สำนักงาน วช.รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี บัดนี้-15ก.ย.63

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ต่างๆ อักษรศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีความสามารถ ด้าน IT และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหรือนอกสถานที่ได้ มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล


สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่อยู่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (อาคาร วช.4 ชั้น 4) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ