ธ.ก.ส.สมุทรปราการ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 บัดนี้-15ก.ย.63

 

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองนับถึงวันที่สิ้นสุดวันรับสมัคร
  • ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือประเภทสาธารณะหรือประเภทขนส่งทางบก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
  • ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องที่การดำเนินงานของ สนจ.สมุทรปราการ (จังหวัดสมุทรปราการ) ที่สมัครหรือครอบคลุมถึงพื้นที่จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ สนจ.ที่สมัครได้โดยอนุโลม โดยคำนึงถึงความสามารถในการเดินทางจากที่พักไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทันเวลาที่ธนาคารกำหนด และให้นับระยะเวลารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรปราการ 458/29 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2563

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ