‘กรมที่ดิน’ เผยปีงบ’63 ประชาชนร้องเรียนเรื่องค่าธรรมเนียมฯสูงสุดเกือบหมื่นเรื่อง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563) มีจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขอข้อมูล ขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายที่ดิน ขอความช่วยเหลือ ฯลฯ ผ่านทาง DOL Call Center : 0-2141-5555 และระบบ e-Contacts DC รวมทั้งสิ้น 37,954 เรื่อง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 37,651 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 99.20) แบ่งเป็น 1.การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จำนวน 72 เรื่อง 2.การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จำนวน 691 เรื่อง 3.การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 42 เรื่อง 4.การพิพาทในที่ดิน จำนวน 37 เรื่อง 5.พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ จำนวน 71 เรื่อง 6.การจัดสรรที่ดิน/อาคารชุด จำนวน 399 เรื่อง 7.การรังวัดที่ดิน จำนวน 1,951 เรื่อง 8.ขอให้ปรับปรุงการให้บริการ จำนวน 67 เรื่อง 9.ขอความเป็นธรรม/ร้องทุกข์ จำนวน 134 เรื่อง 10.ปัญหาหนี้สินของประชาชน จำนวน 10 เรื่อง 11.ขอความช่วยเหลือ จำนวน 51 เรื่อง 12.การเพิกถอนตาม ม.61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 142 เรื่อง 13.ถวายฎีกา จำนวน 24 เรื่อง 14.ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานที่ดิน (ที่ตั้ง, เบอร์โทร) จำนวน 5,325 เรื่อง 15.การเขียนหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอม จำนวน 3,010 เรื่อง 16.การค้นหารูปแปลงที่ดินในเว็บไซต์ จำนวน 354 เรื่อง 17.การเตรียมเอกสารหลักฐาน จำนวน 3,929 เรื่อง 18.ขอตรวจสอบระวางที่ดิน จำนวน 56 เรื่อง 19.ขั้นตอนการดำเนินการภารกิจด้านที่ดิน จำนวน 5,057 เรื่อง 20.ค่าธรรมเนียมฯ มัดจำรังวัด การคัดถ่ายระวาง จำนวน 9,965 เรื่อง 21.ขอปรึกษาด้านกฎหมายที่ดิน จำนวน 1,304 เรื่อง 22.ติดตามเรื่องเดิม จำนวน 143 เรื่อง 23.การขอใช้ ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 40 เรื่อง 24.นอกเหนืออำนาจกรมที่ดิน จำนวน 1,247 เรื่อง 25.อื่นๆ จำนวน 3,833 เรื่อง

นายนิสิตกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรื่องของงานที่ดินจะซับซ้อนเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายฉบับ และมีจำนวนผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ก็สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน

นายนิสิตกล่าว กรมที่ดินได้ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen – Centric & Service – Oriented Government) และได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำงาน จึงพัฒนาช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ให้เกิดประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยปัจจุบันประชาชนที่ต้องการร้องทุกข์ร้องเรียน ตรวจสอบการทำงาน ขอคำปรึกษาหารือเพื่อความเข้าใจในการทำนิติกรรมเรื่องที่ดิน คลายข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ สามารถติดต่อใช้บริการได้หลากหลายช่องทาง

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
กรมที่ดิน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ด่วน! “บิ๊กตู่” สั่งชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนออกไปอีก 1 ปี
เปิดอก “ส.ว.วันชัย” ชี้ยกเลิก ส.ว.ได้เลย ไม่ต้องโหวตนายกฯ เอา ผบ.ออกไป ปรับใหม่ที่มา
“บิ๊กตู่” สั่งผุดระบบราชการใหม่ เอาระบบดิจิทัลมาใช้ “ลดจำนวน ขรก.”
อปท.วิกฤต! โควิดทำรายได้ลดฮวบ เตรียมปลด พนง.-ลดงบนมโรงเรียน-อาหารกลางวัน น.ร.
ถาวรรุกตรวจสอบการบินไทย พบปัญหาสินบน-ค่าใช้จ่ายพุ่ง เจอพนักงาน1คนทำโอทีถึง419วัน