ครม.ตั้ง “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” นั่งปลัดคลัง “ทองเปลว กองจันทร์” ปลัดเกษตร

18 ส.ค.63 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดี กรมศุลกากร ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง แทนตำแหน่งที่จะว่าง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมจะเกษียณอายุราชการ

ด้าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขณะที่ กระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้ง นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกา ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ข่าวจาก INN

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ