สดช.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์3-24ส.ค.63

 

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ *ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*


  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน17,500-19,250 บาท 6 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
  • นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท 1 ตำแหน่ง ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://onde.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-24 ส.ค.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ