ก.ดิจิทัล เตรียมช่วย นศ.จบใหม่ “5หมื่นคน” อบรมทักษะดิจิทัล มีเงินให้ระหว่างอบรมเดือนละ1หมื่น

3 ก.ค.63 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิตอล เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีนักศึกษาจบใหม่ที่ตกงาน อาจจะมีทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งทักษะดิจิตอลมีความจำเป็นในทุกสาขาวิชา


ทำให้เกิดโครงการขึ้นมาในการอบรมทักษะด้านดิจิตอลให้นักศึกษาจบใหม่เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการเดือนละ 10,000 บาทระหว่างอบรม ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านดิจิตอลให้กับนักศึกษาจบใหม่เหล่านี้ให้สามารถหางานได้ โดยตั้งเป้าคนอบรมเบื้องต้น 50,000 ราย ซึ่งจะต้องเป็นคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี และยังไม่มีงานทำ ตลอดจนต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว

โดยจะเน้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านดิจิตอล ซึ่งจะสามารถเลือกอบรมได้อย่างน้อย 2 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ 1. การทำ content 2. การจัดการข้อมูลเพื่อทำ Big Data 3. Digital Marketing และ 4. การทำ E-Commerce สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือก และต้องเข้าเรียนตามที่กำหนดและผ่านการสอบวัดผล

พร้อมกันนี้จะมีการทำ job matching เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถได้คนที่มีทักษะตรงกับความต้องการ ดังนั้นจึงได้มีการหารือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศ สมาคมธนาคารไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหารือแนวทางในความร่วมมือในการอบรมทักษะ เพื่อให้ได้ทักษะที่ตรงกับความต้องการต่อไป

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ