ผู้ประกันตน ม.33 ร้องขอสิทธิเงินเยียวยา หลังถูกตัดสิทธิเราไม่ทิ้งกัน-เกษตรกร

ที่สำนักงาน นายสุชาติ ศรีสังข์ อดีต ส.ส.มหาสารคาม กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน กรณีถูกตัดสิทธิ์การรับเงินเยียวยาจากมาตรการการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งมีมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน และเยียวยาเกษตรกร 3 เดือน เป็นเงินมาตรการละ 15,000 บาท กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กลับถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ตามที่รัฐกำหนด ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งรัฐบาลอาจเข้าใจคลาดเลื่อนเกี่ยวกับผู้ประกันตนว่าได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานประกันสังคม


นายธตภล ศรีสังข์ เปิดเผยว่า ตนเองเป็นลูกจ้างชั่งคราว เป็นเวลา 12 ปี ที่โรงเรียนบ้านตำแย เข้ามาตรา 33 นั้นไม่ใช้คนมีเงินหรือมีเงินมากมาย ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งในการทำงานในช่วงโควิดระบาดก็มีความเสี่ยง ในการติดเชื้อ แต่ก็ต้องทำเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ผลกระทบก็ได้รับเหมือนกันหมดทุกคนในสภาวะโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด แต่ตนเองไม่มีสิทธิอะไรสักอย่าง อยากให้รัฐบาลได้มองเห็นการทำงานบ้าง มองเห็นบุคคลที่ตั้งใจทำงานบ้าง มาตรา 33 นั้นแตกต่างกันอย่างไร

นางธัญชนก ยางจันทร์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา เปิดเผยว่า ตนเองเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์ เพราะถูกรัฐตัดสิทธิ์ทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกัน และเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งกลุ่มตนเป็นกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ในสถานศึกษา ใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช พยัคฆภูมิพิสัย และนาเชือก รวมแล้วกว่า 500 คน ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากในสภาวะแบบนี้ เพราะไม่ได้ถูกให้พักงาน หรือหยุดงาน ยังคงมาทำงานตามปกติ ไปถามที่ประกันสังคม ไปถามกระทรวงเกษตร ก็ไม่มีคำตอบ บอกแต่เพียงว่า กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติว่าใครจะได้หรือไม่ได้

ตนอยากถามประกันสังคมว่า ทำความเข้าใจกับรัฐบาลอย่างไรให้รัฐบาลเข้าใจว่า พวกตนได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคม ทั้งที่ไม่ใช่ เงินประกันสังคมคือ เงินของผู้ประกันตนจ่ายทุกเดือน ๆ เป็นเงินของผู้ประกันตนเอง ไม่ใช่เงินเยียวยา เพราะฉะนั้นประกันสังคมน่าจะทำความเข้าใจกับรัฐบาลว่าพวกตนก็ควรที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเหมือนคนอื่น ๆ เพราะพวกตนก็เป็นคนไทย

อีกทั้ง ก่อนหน้านี้คนใกล้บ้านที่เป็นข้าราชการ และขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ ก็ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ซึ่งเงินก็เข้าวันแรกคือวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ข้าราชการท้องถิ่นบางคนก็ได้รับเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันกัน 5,000 บาท ตรงนี้จะมีการตรวจสอบอย่างไร อยากให้นึกถึงความเป็นจริงว่ามันจะตรวจสอบได้หรือไม่ในเมื่อเงินก็โอนไปแล้ว

หากจะถามว่ารู้สึกอย่างไร ตอบว่าน้อยใจ เป็นคนไทยทำไมถึงถูกตัดสิทธิ์ พวกตนทำงานจ่ายเงินจ่ายภาษีให้กับรัฐทุกเดือน เอาเกณฑ์อะไรมาวัด ซึ่งเป็นคำถามที่อยากฝากไปถึงผู้มีอำนาจหรือผู้มีสิทธิ์อนุมัติตรงนี้ ว่าทำไมถึงมาตัดสิทธิ์พวกตน ซึ่งส่งกระทบต่อจิตใจ เป็นความเหลื่อมล้ำทางจิตใจ น้อยเนื้อต่ำใจ ขาดขวัญกำลังใจ ทำงานท่ามกลางภาวะความเสี่ยง บางคนที่เป็นลูกจ้างเอกชน ถูกพักงาน ถูกลดวันทำงาน เป็นลูกจ้างรายวัน ก็ทำให้รายได้ลดลง แต่มีรายจ่ายเท่าเดิม จึงอยากให้ประกันสังคมทำความเข้าใจใหม่กับรัฐบาล และอยากให้ช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยาเหมือนประชาชนคนไทยคนอื่น ๆ

ข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจ, สุชาติ ศรีสังข์ ซัดดัมอีสาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ