ข่าวดี! “ผู้ประกันตน ม.33” ครม.มีมติจ่ายว่างงาน62% คาดราว7แสนเมื่อวันที่ 15 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรงแรงงานเสนอให้ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

สำหรับรายละเอียดมีดังนี้

– ในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19


– (ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายความครอบคลุม) ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน เช่นกัน

โดยหลังจากนี้ กระทรวงแรงงานจะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา และประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมติ ครม.ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานประกันคม (สปส.) คาดการณ์ว่าจะมีประมาณ 7 แสนคน โดยอัตราเงินว่างงานที่จะได้รับจากกองทุนว่างงาน เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 7,000-8,000 บาท ซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงานมีเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ