“ตั๊น” เผยนั่งกมธ.ตำรวจ เร่งผลักดันสวัสดิการครูตชด. หวังให้เทียบเท่ากับครูสพฐ.

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการประสานงานในการเรียกร้องสิทธิ สวัสดิการค่าตอบแทนของครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)โดยตั้งเป้าหมายในการผลักดันคุณภาพชีวิตเพื่อพยายามลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสของการเข้าถึงทั้งด้านการศึกษา และสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนในต่างจังหวัดรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า ทั้งนี้ พบว่าสิทธิและสวัสดิการของครูและผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนตชด. ที่ยังได้ต่ำกว่าครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ยังมีความเหลื่อมล้ำต่างกัน คือครูผู้ดูแลเด็กที่มีวุฒิปริญญาตรียัวได้รับเงินเดือนตอบแทนต่ำกว่า 15,000 บาท/ เดือนตามที่กฎหมายกำหนด หรือผู้ดูแลเด็กที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ก็ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า 9,000 บาท/เดือน อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)ซึ่งเป็นต้นสังกัดที่ดูแลโรงเรียนตชด.ได้จัดสรรงบประมาณรวม35,280,000 บาท มาอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนของครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนตชด. ทั้งสองระดับให้มีอัตราเดียวกับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.แล้ว

“อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ภายหลังที่ได้เข้าไปทำหน้าที่คณะกรรมาธิการการตำรวจ จะเร่งรัดติดตามและผลักดันการพัฒนาโรงเรียนตชด. ตลอดจนสวัสดิการของครู ผู้ดูแลเด็กและนักเรียนที่ยังขาดแคลนทั้งค่าอาหารเที่ยงของนักเรียน  รวมถึงค่าอาหารมื้อเย็นของนักเรียนที่บ้านไกล จนต้องพักค้างที่โรงเรียน ตชด.รวมถึงการปรังปรุงหรือบูรณะโรงเรียนเก่าที่ทรุดโทรมตามกาลเวลาให้สามารถใช้เป็นที่สอนนักเรียนได้ต่อไป”

ข่าวจาก : เนชั่นรายสัปดาห์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ