BOIรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา27ก.พ.-19มี.ค.63

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการสอบ ดังนี้

(1) ข้อสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และการส่งเสริมการลงทุน (100 คะแนน)

(2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension) 100 คะแนน

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 27ก.พ.-19มี.ค.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ