วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ รับสมัครอาจารย์แผนกIT ป.ตรี บัดนี้-1ก.พ.63

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคลากรสนับสนุน ตำแหน่งอาจารย์ประจำแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ เปิดรับสมัครบัดนี้-1ก.พ.63

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ