ประธาน ป.ป.ช.ยันอีกเสียง! เสียบบัตรยุคก่อนกับยุคนี้ เทียบกันไม่ได้

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวกรณีมีการกล่าวหา 4 ส.ส.พรรคฝ่ายรัฐบาล มีพฤติการณ์เสียบบัตรแทนกัน ในระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดย ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลรวม 90 ราย เข้าชื่อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า ประเด็นนี้ยังไม่ได้มีการร้องเรียนเข้ามา ดังนั้น ต้องรอให้มีการร้องเรียนเข้ามาก่อน จึงจะดำเนินการไต่สวนได้

เมื่อถามว่า จะยกเหตุอันควรสงสัยเข้าไปไต่สวนเองหรือไม่ พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถทำได้ แต่ประเด็นนี้ปรากฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นผ่านทางสื่อมวลชนเท่านั้น เบื้องต้นสำนักงาน ป.ป.ช. มีการเฝ้าติดตามข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ปรากฏผ่านสื่ออยู่ตลอด จึงต้องรอข้อเท็จจริงปรากฏให้ครบถ้วนเสียก่อน

เมื่อถามว่า หากเทียบกับกรณีของนายนริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ที่ ป.ป.ช. เคยชี้มูลความผิดในกรณีนี้ไปก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า สำหรับคดีของนายนริศร ยังเหลือการไต่สวนในทางอาญาอยู่ อย่างไรก็ดี การเสียบบัตรแทนกันระหว่างกรณีนายนริศร กับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ไม่อาจเทียบกันได้ แม้จะเกิดเหตุการณ์คล้ายกัน แต่ข้อเท็จจริงอาจต่างกันก็ได้ เพราะฉะนั้นต้องรอผลสรุปเบื้องต้นเสียก่อน จึงจะดำเนินการอะไรต่อไปได้

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ