กกต.แถลง ทำตามหน้าที่ถูกทุกประการ จ่อเอาผิดคนปล่อยเอกสารหลุดถึงมือ “ปิยบุตร”

กกต. โต้ “ปิยบุตร” แถลงข่าวคลาดเคลื่อน ไม่ตรงความเป็นจริง พร้อมแจงกระบวนพิจารณาคดีพรรคอนาคตใหม่ ยันดำเนินการตามหน้าที่- อำนาจ เป็นไปตามกฎหมาย เตรียมเอาผิดคนปล่อยเอกสารชั้นความลับหลุดสาธารณะ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม เวลา 18.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวถึงสื่อมวลชน มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการของกกต. กรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา ได้ยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อทำการสืบสวน กรณี พรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 66 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง นั้น สำนักงานขอชี้แจงว่าการแถลงข่าวข้างต้นยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง และให้ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1.การดำเนินการกรณีคดีอาญา เป็นกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นคำร้องกล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร กกต. ได้ดำเนินการตามระเบียบกกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดขั้นตอนการพิจารณาสำนวนการสืบสวน จำนวน 4 ขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้ 1.คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 2.เลขาธิการกกต. 3.คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง และ4. กกต.

ทั้งนี้ ขั้นตอนตามข้อ 1-3 เป็นการเสนอความเห็นเพื่อกกต. พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งความเห็นในแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกันและไม่ผูกพันกกต.

ในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด สำหรับสำนวนการสืบสวนนี้เสร็จสิ้นจากการพิจารณาในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.


2.ส่วนการดำเนินการกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ ก่อนที่กกต. จะได้วินิจฉัยสำนวนการสืบสวนตามข้อ 1 เพื่อให้การดำเนินการต่อกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กกต. ได้มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ตามพ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง จึงเป็นการดำเนินการกรณีความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ดำเนินการตามมาตรา 93 พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่งพ.ร.ป. ฉบับเดียวกันซึ่งเป็นเหตุให้กกต. ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่ง ยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3 ) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

สำหรับสำนวนยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อกกต. ว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง และกกต. ได้มีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ การดำเนินการเกี่ยวกับการทั้ง 2 กรณีดังกล่าวข้างต้น กกต. ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานกกต. อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการนำเอกสารสำนวนการสืบสวนดังกล่าวข้างต้นไปเปิดเผย และพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลที่นำเอกสารราชการซึ่งเป็นชั้นความลับไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยไม่มีอำนาจต่อไป

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ