สำนักงานโยธาฯอุบลฯ รับสมัครบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี 9-17ม.ค.63

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  1. พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
    ทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพ(คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหมายถึง วุฒิต่างประเทศหรือ ในประเทศที่เรียกชื่ออย่างอื่นใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ไม่สามารถรับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่า เช่น ระดับ ปวส. และระดับที่สูงกว่า เช่น ปริญญาโท ได้)
  2. พนักงานธุรการ เงินเดือน 13,800 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปวส. หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สมัครด้วยตนเอง 9-17 ม.ค.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ