ม.รามฯ ผุด “คลินิกทัศนมาตร” บริการตรวจวัดสายตา “ตัดแว่นในราคาหลักร้อย”

หลายครั้ง นักศึกษา อาจารย์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจวัดสายตาแก่เด็ก เยาวชน ที่อยู่ในวัยเรียน เราพบว่าเด็กมีปัญหาด้านสายตาเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากการตรวจวัดสายตาแต่ละครั้ง เมื่อก่อนไม่ได้แจกแว่นสายตามากนัก เดี๋ยวนี้ในการตรวจวัดสายตาแต่ละครั้งจะต้องมีการแจกแว่นสายตาให้แก่เด็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และที่น่าตกใจเราพบเด็กอายุเพียง 3 ขวบก็เริ่มมีปัญหาสายตาแล้ว และเด็กอยู่ ป.1 เกิดภาวะโรคระบาดสายตาสั้นก็ว่าได้ คือพบปัญหาสายตากว่า 20-30 เปอร์เซ็นต์ที่นั่งอยู่ในห้องเรียน ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะพบเด็กมีปัญหาด้านสายตามักจะเรียนอยู่ชั้น ป.3

 

 

แน่นอนเมื่อเด็กมีปัญหาด้านสายตา เห็นไม่ชัดเจนจะมีผลกระทบกับการพัฒนาการเรียนรู้ตามมาด้วย เพราะเด็กเรียนรู้ผ่านสายตาทั้งนั้น เพื่อให้เด็กมองเห็นชัดเจนด้วยการตัดแว่นสายตาแจกเด็กแล้ว ยังแนะนำให้ผู้บริหารโรงเรียนปรับความสว่างของห้องเรียนให้เหมาะสมด้วย

 

 

อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า สมัยก่อนไม่มีสมาร์ทโฟน แท็บเล็บ มีปัญหาสายตาไม่มากนัก ต่างจากปัจจุบันที่มีปัญหาสายตาและโรคตาซับซ้อนขึ้น ที่สำคัญยังพบในเด็กอายุน้อย ทำให้สถานพยาบาลต้องการบุคคลากรด้านสายตาจำนวนมาก

 

ปัญหาสายตาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทย องค์การอนามัยโลก ระบุว่าปัญหาสายตากำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทางคณะฯ เห็นความสำคัญ ประกอบกับมีความพร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากร จึงได้เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเปิดคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ บริการตรวจวัดสายตา ตัดแว่นสายตา ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป แว่นสายตาเราคัดสรรวัสดุคุณภาพดี คิดราคาหลักร้อย เพื่อช่วยผู้มีปัญหาด้านสายตากลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคลินิกเพิ่งตัดริบบิ้นไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้เข้ารับบริการตรวจวัดสายตาเป็นจำนวนมาก

 

 

ถ้าหากเราลงพื้นที่จะตรวจวัดสายตาได้เฉพาะกลุ่ม พอเราเปิดคลินิก ก็มีผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา เข้ามารับบริการตรวจวัดสายตา ตัดแว่นคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ทันสมัย นอกจากตรวจวัดสายตา สั้น ยาว เอียง แล้วยังสามารถตรวจวัดโรคตา หรือ โรคต้อ เบื้องต้นได้อีกด้วย ถ้าหากผลการตรวจวัดสายตาออกมาว่าเป็นโรคตา ทางคลินิกจะให้ผลตรวจเบื้องต้นนี้ นำไปแสดงเพื่อขอตรวจสุขภาพตากับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รักษาโรคเฉพาะทางโดยตรง

 

 

ข้อดีของการมาตรวจวัดสายตา ถ้าหากใครมีปัญหาโรคตา จะได้นำผลตรวจเบื้องต้น ไปตรวจรักษาได้ทันที คือไม่ต้องเริ่มต้นนับจากศูนย์และไม่เสียเวลา ที่สำคัญจะเป็นการเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วขึ้น ทำให้ลดปัญหาการสูญเสียการมองเห็นได้อีกด้วย

 

 

“การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสายตาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา เรายังคงทำต่อเนื่อง สำหรับคลินิกเราเปิดขึ้นมาเราตั้งใจช่วยประชาชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือย่านบางกะปิ และที่อยู่ใกล้เคียง หากมีปัญหาสายตาแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหน จะไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ตรวจโรคเฉพาะทาง อาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันๆ ก็มาคลินิกของเราเพื่อตรวจวัดสายตา ถ้าตรวจแล้วพบว่ามีปัญหาแค่สายตาสั้น ยาว เอียง สามารถตัดแว่นสายตาได้ทันที ซึ่งคลินิกของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มีอาจารย์ บุคคลากร ที่เรียนด้านสายตาโดยตรงคอยให้บริการ” อาจารย์ดนัย กล่าวว่า จริงๆ แล้ว คลินิกเปิดมาระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ตรวจเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา เท่านั้น พอเรามีความพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย จึงเปิดบริการประชาชนทั่วไป

 

 

นอกจากเปิดคลินิกบริการตรวจวัดสายตาแล้ว อาจารย์ดนัย กล่าวว่า ในปี 2563 คณะทัศนมาตรศาสตร์ ได้ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและกว้างขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์โลก โดยเพิ่มเนื้อหาการวิจัย ปั้นนักศึกษาเป็นนักวิจัย ซึ่งหลักสูตรเดิม มีความโดดเด่นในการผลิตนักศึกษาเชิงคลินิก คือผลิตนักศึกษาป้อนสถานพยาบาลที่เปิดรักษาด้านสายตา อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรคณะทัศนมาตรศาสตร์แล้ว จะต้องสอบเพื่อขอใบประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นใบเบิกทางในการทำงานและไม่ต้องกลัวตกงาน

ข่าวจาก ผู้จัดการออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ