สภากาชาดไทย รับสมัครหมอ-พยาบาล-ทันตะ(ป.ตรี)จนท.อื่นๆ(ม.3/ป.ตรี) บัดนี้-16ธ.ค.62


 

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 8 อัตรา

1. ทันตแพทย์ 4-6 สถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) สำนักงานบรรเทาทุกข์ จำนวน 1 อัตรา

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี(นับถึงวันที่สมัคร) หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาทางทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาทันตกรรมชั้น 1
 • มีประสบการณ์ด้านทันตแพทย์ อย่างน้อย 3 ปี

2. พยาบาล 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 อัตรา

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันสมัคร) หากเป็นผู้ชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว หรือ เป็นทหารกองหนุน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน ICU ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท หอผู้ป่วยอุบัติเหตุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานนอกเวลาทำการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

3. พยาบาล 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 • วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และ เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาด ภาค 4 จ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 50 ปี(นับถึงวันที่สมัคร) หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริหารรัฐกิจ)/ บริหารธุรกิจบัณฑิต/บัญชีบัณฑิต/การเงิน/ การจัดการ
 • ต้องสามารถปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามได้
 • หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 50 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

5. เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร 1-4 สำนักงานโภชนาการ สวนจิตรลดา จำนวน 2 อัตรา

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ

6. พนักงานครัว สำนักงานโภชนาการ สวนจิตรลดา จำนวน 1 อัตรา

 • เพศหญิง อายุ20-30 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3 ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ

7. นายแพทย์ (ชั่วคราว) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จำนวน 1 อัตรา

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 • วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือก > สมัครงาน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ