สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน กพ บัดนี้-25ธ.ค.62

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา อัตราเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติ

 • 1. อายุไม่เกิน35 ปี
 • 2.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • 3.มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
 • 4.มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
 • 5. สามารถทําภาพกราฟิกต่าง ๆ และอินโฟกราฟิกได้เป็นอย่างดี
 • 6. มีความมุ่งมั่นในการทํางานสามารถปรับตัวเข้ากับระบบของราชการได้
 • 7.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีservicemind
 • 8.มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงตรงต่อเวลาพร้อมทั้งรักษาความลับต่างๆของทางราชการได้
 • 9.สามารถทํางานเป็นทีมสามารถปรับตัวและเรียนรู้งานได้ดี
 • 10.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • 11.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เอกสารการสมัคร


 • 1.สําเนาปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จํานวนอย่างละ 1 ชุด
 • 2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน1ชุด
 • 3.สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน 1ชุด
 • 4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด1นิ้วจํานวน 1รูป
 • 5. ใบรับรองการผ่านงาน,ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร,ใบสําคัญอื่นๆ(ถ้ามี)

ลักษณะงาน

 • 1.ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • 2. ใช้โปรแกรมสําหรับงานกราฟิกได้ดี
 • 3. ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อVDO ได้
 • 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ชั้น 1อาคารวช.1 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 025791370 –9 ต่อ 851 บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ