สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

  1. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท) 4 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  2. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  3. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  4. นักบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี
  5. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สมัครด้วยตนเอง 28ต.ค.-15พ.ย.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม))

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
งานราชการกรุงเทพ ป.ตรี ป.โท ปริญญาตรี ปริญญาโท สคร. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ม.รังสิต รับสมัครพนักงาน ป.ตรี บัดนี้-20ธ.ค.62
ธ.ก.ส.รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-13ธ.ค.62
กรมทางหลวง รับสมัครบรรจุพนักงานโยธา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 16-20ธ.ค.62
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสำรวจ ปวช.บัดนี้-17ธ.ค.62
องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครวิศวะโยธา-วิศวะไฟฟ้า-วิศวะเครื่องกล บัดนี้-30ธ.ค.62