บุคลิกภาย น อ ก

ตนเองนั้นเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง เป็นคนอ่อนไหวต ามอา ร มณ์ บ่อยครั้งที่ตัวคุณเองไม่ค่อยอย ากจะเปิดเ ผ ยให้ใครได้รู้จัก เป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกไว้คนเดียว คุณอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนไม่มากนัก

แต่เป็นเพื่อนแท้ เพื่อนที่สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง ถ้าใครได้รู้จักตัวตนภาย น อ กของคุณ โดยที่ยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงภายใน บ อ กเลยว่ามันคนละขั้ว

บุคลิกภายใน

สำหรับบุคลิกภายในของคุณนั้น เป็นคนที่ค่อนข้างรักความสงบ เบื่ อมากในเรื่องของความขัดแย้งและวุ่นวาย บางครั้งคุณโ มโ หคุณจะเก็ บมันไว้คนเดียวในใจ ไม่ระบาย อ อ กไป เป็นคนที่เบื่อง่าย ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจ

ความรัก

ในเรื่องของความรักนั้นคุณเป็นคนที่เห นื่ อ ยใจกับความรักมามาก ผิดหวังมามาก พอเจอคนดีๆคนที่ใช่ ก็กลับไม่ดูแลเขา