ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน10ล้าน ‘อ.เนาวรัตน์’ รายได้ปีละล้าน ‘ที่ปรึกษาแบงก์-เขียนบทกวี’

โชว์ทรัพย์สิน 10 ล้าน ‘เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์’ ศิลปินแห่งชาติ นั่งที่ปรึกษาแบงก์กรุงเทพตั้งแต่ปี’57 ได้ 6 แสน/ปี ค่าคอลัมนิสต์-เขียนบทกวี 4.8 แสน/ปี 


เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรณีพ้นตำแหน่ง 2 ราย ส.ว. กรณีเข้ารับตำแหน่ง 8 ราย และ ส.ส. กรณีเข้ารับตำแหน่ง 6 ราย

รายชื่อที่น่าสนใจ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว. และศิลปินแห่งชาติ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ว. เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 10,433,151 บาท มีหนี้สิน 3 แสนบาท

เป็นของนายเนาวรัตน์ 6,170,876 บาท ได้แก่ เงินฝาก 324,455 บาท เงินลงทุน (กองทุนธนาคาร) 2,040,910 บาท ที่ดิน 3,355,000 บาท บ้าน 2 หลัง 4 แสนบาท รถยนต์ 1 คัน 50,000 บาท มีหนี้สิน 3 แสนบาท

มีรายได้ต่อปี 1,080,000 บาท เป็นที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพฯ 600,000 บาท (50,000 บาท/เดือน) ค่าเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์มติชน 2.4 แสนบาท (20,000 บาท/เดือน) ค่าเขียนบทกวีตามวาระต่าง ๆ 2.4 แสนบาท (20,000 บาท/เดือน) มีรายจ่ายรวม 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายประจำตัว 25,000 บาท ค่าเดินทาง, ค่าจ้างคนขับรถ 15,000 บาท

ส่วนนางประคองกูล พงษ์ไพบูลย์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 4,262,275 บาท ได้แก่ เงินฝาก 64,135 บาท ที่ดิน 4,198,140 บาท ไม่มีหนี้สิน

ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 40,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

นายเนาวรัตน์ ระบุด้วยว่า ระหว่างปี 2557-2562 เป็นที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพ ก่อนหน้านี้นายเนาวรัตน์ เคยปรากฎชื่อเป็นกรรมการบริษัท ไม้มโหรี จำกัด ร่วมกับนายคิด สิริกาญจนวงศ์ และนายวิชิต นันทสุวรรณ ประกอบธุรกิจบริการถ่ายทำภาพยนตร์โทรทัศน์ ตัดต่อภาพยนตร์โทรทัศน์ทุกประเภท จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2532 ทุน 5 ล้านบาท อย่างไรก็ดีปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ถูกนายทะเบียนขีดชื่อว่าร้าง

ข่าวจาก สำนักข่าวอิศรา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ