“ป.ป.ช.”แจง “คณะรัฐมนตรี” อย่าลืมแจ้งบัญชีทรัพย์สิน “ผู้อยู่กินฉันสามีภรรยา” ด้วย

กม.ปปช.ฉบับใหม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินของ”ผู้อยู่กินฉันสามีภรรยา” ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณ

30 ก.ค.62 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ได้ชี้แจงคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงการกรอกยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีต่อ ป.ป.ช. ซึ่ง รัฐมนตรีส่วนใหญ่เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาแล้ว เพียงแค่มาทำความเข้าใจถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.ตามกฎหมายใหม่ ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินใหม่ของผู้อยู่กินฉันสามีภรรยา ซึ่งเพิ่มเติมจากกฎหมายเดิม

ทั้งนี้ รัฐมนตรีที่เคยร่วมอยู่ในครม.ชุดที่แล้ว และได้รับแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ภายในเวลา 30 วัน จึงไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน มีทั้งหมด  7 คน ได้แก่ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

4.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 6.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และ 7.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม.

สำหรับ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561ระบุไว้

ข้อ 3 บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐ และ มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นคู่สมรสตามมาตรา 102 วรรคสอง และมาตรา 126 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

(1) ได้ทําพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในทํานองเดียวกันกับเจ้าพนักงานของรัฐ โดยมีบุคคลใน ครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี

(2) เจ้าพนักงานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน หรือมีพฤติการณ์เป็นที่ รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐและต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แตยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไป ว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน

ข่าวจาก posttoday

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!