บิ๊กตู่ใช้ม.44 กำหนดให้กิจการโทรคมนาคม ต้องดำเนินการเพื่อความมั่นคง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 8/2562 มาทับฉบับก่อนหน้านี้ที่ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน แม้เนื้อหาประกาศจะแทบเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติม ข้อ 5 เข้ามา โดยกำหนดหน้าที่ของกสทช. ที่ต้องบังคับให้ผู้รับใบอนุญาตทำตามมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมในการ “จัดให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะ”

อความนี้ถูกเพิ่มไปในมาตรา 17 ของพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 จากเดิมที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีภาระ 4 ข้อ ได้แก่ 1) จัดบริการโทรคมนาคมพื้นที่ชนบท 2) จัดบริการสำหรับสถานศึกษา, ศาสนสถาน, สถานพยาบาล, หน่วยงานช่วย้หลือสังคม 3) บริการโทรคมนาคมสาธารณะ 4) อำนวยความสะดวกคนพิการ, คนชรา, เด็ก, และผู้มีรายได้น้อย


รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาออกกฎหมายด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติพ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ การแก้ไขพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม ครั้งนี้น่าจะทำให้กสทช. สามารถออกระเบียบ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น

ข่าวจาก blognone, ราชกิจจานุเบกษา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ