การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้าง72อัตรา ปวช./ปวส.ภาคกลาง-ภาคตะวันออก 8-10ก.ค.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ภาคกลาง) ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

การไฟฟ้าเขต 1 อยุธยา ภาค 3 สมัครได้ที่ การไฟฟ้าเขต 1 อยุธยา ภาค 3 โทร.0-3524-1142 ต่อ 10970-72

1. ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 10 อัตรา

 • บรรจุ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ปราจีนบุรี, สระบุรี, ปทุมธานี
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี สูง 160 หนักไม่ต่ำกว่า 50 วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2. ลูกจ้างช่าง (สำนักงาน) 3 อัตรา

 • บรรจุ พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี, นครนายก
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

 • บรรจุ ปราจีนบุรี
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส.สาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. ลูกจ้างพัสดุ 6 อัตรา

 • บรรจุ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ปราจีนบุรี, สระบุรี, นครนายก, สระแก้ว
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส.สาขาการบัญชี พาณิชยการ โลจีสติกส์

5. ลูกจ้างบัญชี 1 อัตรา

 • บรรจุ ปราจีนบุรี
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส.สาขาการบัญชี

การไฟฟ้าเขต 2 ชลบุรี ภาค 3 สมัครได้ที่ การไฟฟ้าเขต 2 ชลบุรี ภาค 3 โทร.0-3845-5291

1. ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 26 อัตรา

 • บรรจุ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี สูง 160 หนักไม่ต่ำกว่า 50 วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2. ลูกจ้างช่าง (สำนักงาน) 3 อัตรา

 • บรรจุ ชลบุรี
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ลูกจ้างพัสดุ 3 อัตรา

 • บรรจุ ชลบุรี จันทบุรี
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส.สาขาการบัญชี พาณิชยการ โลจีสติกส์

4. ลูกจ้างบัญชี PEA SHOP 1 อัตรา

 • บรรจุ ชลบุรี
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขา

การไฟฟ้าเขต 3 นครปฐม ภาค 3 สมัครได้ที่การไฟฟ้าเขต 3 นครปฐม ภาค 3 โทร.0-3433-9140 ต่อ 10970 หรือ 10971

1. ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 13 อัตรา

 • บรรจุ นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี สูง 160 หนักไม่ต่ำกว่า 50 วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2. ลูกจ้างช่าง (สำนักงาน) 4 อัตรา

 • บรรจุ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ลูกจ้างบัญชี PEA SHOP 1 อัตรา

 • บรรจุ กาญจนบุรี
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขา

วิธีการรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานในตำแหน่ง และเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ที่กำหนด สามารถกรอก ข้อมูลผ่านช่องทาง G๐ogle Form เพื่อรับใบสมัครได้ที่ (ตลอด 24 ชม.)

เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยจะมี URL ให้ดาวน์โหลดใบสมัครให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำมาส่งด้วยตนเองที่สำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค3 (หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก) ตั้งแต่วันที่ 8- 10 กรกฎาคม 2562 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม 26 หน้า)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ