การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง ไม่จำกัดจำนวน

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง ไม่จำกัดจำนวน


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “WingSpan Services Company Limited” รับสมัครงานหลายตำแหน่ง-ไม่จำกัดจำนวน

โดยรับสมัครฝ่ายต่างๆดังนี้

ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายคาร์โก้ ฝ่ายช่าง ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นประจำออฟฟิศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคร่าวๆ

พนักงานบริการ (Sale & Service) (CC-S) กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP-CQ) งานออฟฟิศ  แผนกบริการสายการบินลูกค้า สุวรรณภูมิ (CL-O) งานออฟฟิศ เจ้าหน้าที่กองการช่าง (CT) แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิพนักงานบริการภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K), ผู้ช่วยกุ๊ก (Attendant), ผู้ช่วยกุ๊ก (Attendant) ประจำสำนักงานใหญ่ บ.การบินไทยฯ, พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload) ,พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van) หัวหน้างาน ธุรการ ผู้ช่วย, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU) ,ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC) ,กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H) ,แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ, พนักงานผู้ช่วยปรุงประกอบอาหาร (COOK HELPER)Foreman และ Admin Supervisor ประจำ CO-H/CO-T

 

ฝ่ายประจำอ๊อฟฟิศ
Finance Analyst 3 (UA) ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer),พนักงานธุรการประจำกองงานประชุม (WF-K)Senior clerk สังกัดกองจัดตารางบิน (OL)
Accounting Officer 1 (TH-J), Computer Service Engineer1 (1U-I)
พนักงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) (HZ)
TICKETING RESERVATION (Agent 1),Finance Analyst 2 (TK-I)
System Analyst 1 (BX), Senior Clerk ประจำกองประสานงานบุคลากรการบิน (OD)
ผู้ประสานงาน (FOREMAN D2), เจ้าหน้าที่บัญชี, Programmer Analyst 1 (VA)
Programmer Analyst 1 (VQ), System Programmer 1 (VS), เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานAccounting Officer (EG), Programmer Analyst 1 (VQ),Accounting Officer (NC), Correspondence Officer (SO),Programmer Analyst 1 (VV)
ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC)

ท่านสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ไว้ได้ที่ http://www.wingspantg.com/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ