‘นกแอร์’ฮวบหนัก! ไตรมาสแรกปี62 ขาดทุน304ล้าน ขาดทุนพุ่งทะลุ1,000%

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. นายประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศถึงผลประกอบการของนกแอร์ช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 ว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 304.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,031 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 26.88 ล้านบาท


เนื่องจากได้ลดขนาดฝูงบินอากาศยานจาก 25 ลำ เหลือ 23 ลำ เพื่อเร่งลดค่าใช้จ่าย โดยการนำเครื่องบินใบพัด ATR 72-500 ออกจากฝูงบินจำนวน 2 ลำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับตารางการบินในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (low season) ซึ่งส่งผลให้ ปริมาณผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินลดลง โดยเฉพาะเส้นทางการบินแบบเช่าเหมาลำไปสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงราคาค่าตั๋วโดยสารเฉลี่ยโดยรวมลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากสภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 15,449.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.77 %จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 4,923.61 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 10,525.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 31.87% และ 68.13% ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 16,571.63 ล้านบาท ลดลง 3.12 %จาก ณ วันที่31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 58.33%

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ