แม่เผย ‘ไผ่ ดาวดิน’ เข้าข่าย ได้รับพระราชทานอภัยโทษ รอปล่อยตัวแล้ว!

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ  เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์  เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175  และมาตรา 179  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 261 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

เบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชอภัยโทษประมาณ 4-5 หมื่นคนสำหรับคดีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกทำเนียบรัฐบาล ปี 2551 อยู่ในข่ายได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำด้วย เนื่องจากคดีนี้ศาลได้พิพากษาจำคุกผู้ต้องขังทั้ง 5 ราย ประกอบด้วยพล.ต.จำลอง ศรีเมือง อายุ 83 ปี, นายพิภพ ธงไชย อายุ 72 ปี, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ อายุ 68 ปี นายสมศักดิ์ โกศัยสุข อายุ 72 ปี และนายสุริยะใส กตะศิลา อายุ 45 ปี เป็นเวลา 8 เดือนตั้งแต่วันที่ 13 กพ.ที่ผ่านมา

ยกเว้นนายสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งแม้จะมีอายุเกิน 70 ปี แต่เนื่องจากต้องโทษหลายคดีและมีคดีที่เข้าเงื่อนไขบัญชีแนบท้ายคดีเกี่ยวกับความผิดตลาดหลักทรัพย์จึงไม่อยู่ในข่ายได้รับการปล่อยตัว ส่วนคดีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ไม่อยู่ในข่ายได้รับการปล่อยตัว เนื่องจากต้องโทษจำคุก และยังติดเงื่อนไขต้องโทษในคดีทุจริตปฎิบัติหน้าที่มิชอบ ขณะที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อายุยังไม่ถึง 60 ปี และต้องโทษหลายคดี อาจได้ลดวันต้องโทษ

ล่าสุด มีรายงานว่านายจตุภัทร บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน นักกิจกรรมกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ (NDM) ได้รับพระทานอภัยโทษด้วย

โดยได้รับการเปิดเผยจาก นางพริ้ม บุญภัทรรักษา แม่ของ นายจตุภัทร บุญภัทรรักษา ไผ่ ดาวดิน ว่า หลังทราบข่าว แม่โทรศัพท์ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่เรือนจำ และพบว่าไผ่มีรายชื่ออยู่ในข่ายจะได้รับการอภัยโทษด้วย

โดยคาดว่าจะได้ออกจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่คุมขัง ภายในสัปดาห์หน้า โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเรื่องจากทางเรือนจำ ส่งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยส่งให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัว

โดยเมื่อ 15 ส.ค. ศาลจังหวัดขอนแก่น “ไผ่ ดาวดิน” นั้น ถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน จากคดีแชร์ข่าวบีบีซีไทย ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะพ้นโทษในวันที่ 19 มิ.ย. 2562

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ