กสิกรไทย รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หมายเหตุ : อัพเดทข้อมูลเมื่อ 24 เม.ย.62 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ในภายหลัง โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/เช็ครายละเอียดอีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง https://erecruit.recruitcraft.com/#JoinUs


ตำแหน่งว่าง

 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ / SME Credit Analyst
  • เพศชาย/หญิง
  • สัญชาติไทย
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 23 – 32 ปี
  • หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า สินเชื่อ การเงิน การขาย และการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะเป็นเลิศในการสื่อความและการติดต่อกับผู้อื่น
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 2. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  • การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ
  • ขอให้เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภูมิภาคตามที่ประกาศ และสะดวกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • สถานที่ทำงาน : จังหวัดปราจีนบุรี
 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานบริการผู้แทนจำหน่ายรถยนต์
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) ได้
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 4. เจ้าหน้าที่พิจารณาเครดิตลูกค้ารายย่อย
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร,บัญชี,เศรษฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในเชิงธุรกิจ, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Ms. Word / Excel)
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความกระตือรือร้นละเอียดรอบคอบ
  • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 5. Data Support and Analytics
  • Bachelor degree or Master degree in Finance, Accounting, Economics or related fields
  • Working experience in the related fields will be plus
  • High proficiency in Microsoft Office programs, especially Excel and PowerPoint
  • Strong data analytical skills
  • Positive work attitude and comfortable working in multi-task and tight requirements
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 6. เจ้าหน้าที่การเงิน
  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน30 ปี
  • ​​ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านการเงิน หากมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์/สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  • มีใจรักบริการ และ ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลักประกัน
  • เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • มีใจรักงานบริการ,การทำงานเป็นทีม
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานนิติกรรมสัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 8. KBTG: Software Developer (SQL, JAVA, COBOL, .NET, ELT, C#, Go)
  • Bachelor Degree in Computer Engineer, Computer Science, IT or other related fields
  • Experience working with one or more from the following; web application development, Unix environments, mobile application development, information retrieval, networking, developing large-scale software system, version control system, and/or security software development
  • At least 1 year experience in software development
  • Recent graduates are also welcome
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 9. Banking Business Auditor
  • Bachelor or Master’s Degree in Accounting, Finance, Economics or related fields
  • Minimum 3 years of experience in financial auditing, internal auditing, risk assessment, or corporate governance
  • Certified Internal Auditor (CIA) or Certified Information System Auditor (CISA) would be a plus
  • Strong verbal and written communication skills in both Thai and English
  • Computer literate
  • สถานที่ทำงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
 10. Credit Analyst – Corporate Banking
  • Master’s Degree in Finance, Business Management, Accounting or related fields.
  • Fresh Graduates are welcome
  • Proven skills in corporate credit analysis are essential
  • Must be able to exercise sound, logical judgement in decision making, understand and quantify the key risk issues within a transaction or structure, be self motivated and communicate effectively at different management levels.
  • Excellent English, written and spoken; hard-working; organised; diligent and have leadership style
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 11. Mutual Fund Accounting
  • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, Finance or related field
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 1 – 3 ปี
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 12. KBTG: Finance Officer
  • Bachelor Degree or higher in Economics, Finance, Computer Business, Business Administration or Management
  • At least 3 years experience in Operational of leading bank or financial institutions / Customer service / Project Management, Budget Planning, Analysis and Reporting
  • Excellent in MS Office (Especially in Excel)
  • สถานที่ทำงาน : สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 13. Digital Lending Business Development Specialist
  • Bachelor’s Degree or above in Business Administration, Marketing, Economics, Finance, or related fields.
  • At least 2 years experience in Business Development, Marketing and Sales, Product Development, or related fields.
  • Knowledge in Banking products specifically Lending products would be advantage.
  • Possess adaptive mindset
  • Good interpersonal skills
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานราชบูรณะ
 14. Credit and Corporate Business Analyst
  • Master’s Degree in Finance, Business Management, Accounting or related fields.
  • Fresh Graduates are welcome
  • Proven skills in corporate credit analysis are essential
  • Must be able to exercise sound, logical judgement in decision making, understand and quantify the key risk issues within a transaction or structure, be self motivated and communicate effectively at different management levels.
  • Excellent English, written and spoken; hard-working; organised; diligent and have leadership style
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 15. KBTG Intensive Program (KIP)
  • Recent Graduates in Computer Science, Computer Engineer, Statistical, Mathematics, Business Admin, etc.
  • Energetic, Self-driven, Fast-learner
  • Good analytical skills
  • Strong interpersonal skills and positive attitude
  • Ability to work under pressure and tight deadlines
  • Focus on results and deliver on promises
  • สถานที่ทำงาน : สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 16. Mutual Fund Marketing Officer
  • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, Finance or related field
  • 0 – 3 years of relevant experience in Banking business will be advantage
  • Excellent interpersonal, presentation and communication skills
  • Single license is preferable
  • Able to work in competitive environment and under pressure
  • Self – motivated and creative
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 17. Talent Acquisition Specialist
  • Master’s degree in HR, MBA, Economics, Management, Marketing or related fields.
  • 1-5 Years’ experiences in Human Resource Management or Recruitment
  • Good Command of Spoken and Written English
  • A good team player
  • Ability to set strategy and plan
  • High energetic person
  • New Grads (Master’s degree)  are welcome.
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานราชบูรณะ
 18. IT Asset Management
  • Bachelor/Master’s degree in computer science, IT or related fields.
  • Experience in IT Asset management/CMDB
  • Experience in basic SQL programming
  • Knowledge in calculate software license preferred
  • Knowledge in MS. Excel/MS. Access
  • Systematic and analytic thinking
  • Good presentation
  • Welcome New Graduate
  • สถานที่ทำงาน : สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 19. ARM – Commercial Fleet Finance
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์,การเงิน
  • มีทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจในธุรกิจธนาคารหรือธุรกิจเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 20. Research Associate
  • Bachelor degree or Master degree in Finances, Accounting, Economics or Related fields.
  • Working experience in related field will be plus.
  • Good Command of written and spoken English.
  • Proficiency in Microsoft Excel and Word.
  • CISA or CFA level I.
  • Strong work attitude.
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 21. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
  • มีบุคลิกดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ มีทักษะที่ดีในการสื่อความและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานได้และมีใบขับขี่รถยนต์
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 22. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
  • มีบุคลิกดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ มีทักษะที่ดีในการสื่อความและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานได้และมีใบขับขี่รถยนต์
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 23. ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Banker)
  • เพศชาย/หญิง
  • สัญชาติไทย
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การตลาด การขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของธนาคาร และด้านการวิเคราะห์เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นอย่างดี
  • สถานที่ทำงาน : ทั่วประเทศ
 24. Relationship Management – Commercial Fleet Finance Business
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Financial or Economics
  • Preferably in Relationship Management or Credit Analysis experience
  • Have driving license, possess own car and able to use for working
  • Strong analytical, writing and communication skill
  • Good knowledge of banking / leasing business
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 25. KBTG: Data Scientist – Machine Learning
  • Ph.D. or M.S. degree in Statistics, Mathematics, Operation Research, Psychology, Sociology, Physics, Computer Science, Econometrics or related fields
  • Familiarity with Structured Query Language (SQL)
  • Statistical knowledge and intuition, ideally utilized in experimentation and modeling
  • Deep understanding of modern machine learning techniques and their mathematical underpinning, such as classification, recommendation systems and natural language processing.
  • Good presentation and Communication skills
  • Good programming skills (Python, R, or Scala preferred)
  • Experience in tailoring machine learning solutions to business problems is a plus
  • สถานที่ทำงาน : สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 26. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
  • มีบุคลิกดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ มีทักษะที่ดีในการสื่อความและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานได้และมีใบขับขี่รถยนต์
  • สถานที่ทำงาน : ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี
 27. Training Specialist
  • Master’s degree in Human Resource Development, Human Resource Management, Business Administration, Psychology, Economics, Mass Communication, Education or related fields
  • 1-2 years’ experience.
  • Highly motivated, proactive, and always want to develop themselves
  • Mature and good team player with strong management and leadership skills
  • Good personality and positive attitude
  • Good command in English
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 28. Investment Risk Management
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน คณิตศาสตร์ Operational Research หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานด้านบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนจากบริษัทจัดการ และสถาบันการเงิน
  • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ การนำเสนอถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
  • มีทัศนคติที่ดี และ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มี FRM/ CFA/ CIPM จะนำมาประกอบการพิจารณา
  • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และอังกฤษได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ อื่นๆ เช่น VBA, MS Access, Matlab, SQL จะนำมาประกอบการพิจารณา (รวมถึงโปรแกรมในกลุ่ม Python,R หรือ Power BI)
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 29. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
  • มีบุคลิกดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ มีทักษะที่ดีในการสื่อความและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานได้และมีใบขับขี่รถยนต์
  • สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ชุมพร, ระนอง
 30. Property Fund Manager
  • Bachelor’s Degree in Finance / Business Administration / Electrical engineering or related fields
  • 3-5 years of fund management experiences are preferred
  • Good interpersonal skills and computer literacy
  • CFA / CISA candidate with property fund Manager’s license will be advantageous
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 31. IT Developer
  • Bachelor’s or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or IT related fields
  • At least 3 years’ experience in software development with MS SQL, Oracle, .NET, ASP.NET, VB.NET, JAVA
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ